Nakupuj na Slovensku

Reklamační řád

Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady. Na vady způsobené nesprávným zacházením, praním či běžným opotřebením nebo mechanickým poškozením se záruka nevztahuje. Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen písemně na adresu prodávajícího tuto skutečnost oznámit. Toto oznámení je možné učinit písemně prostřednictvím e-mailu na adrese info@bezvapleteni.cz nebo doporučeným písemným podáním prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti. Oznámení je třeba učinit neprodleně po převzetí zboží, neučiní-li se tak, zboží se považuje za nevadné, bezchybné a kompletní, tedy platí domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku.

 

Pro uplatnění reklamace a výměnu zboží je třeba:

  • přesný popis vady
  • doložit doklad o nákupu zboží
  • zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být kompletní, nepoužité, v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce
  • přesný popis požadavku na výměnu
  • nepoškozené zboží je nutné doručit na adresu: Axland.cz s.r.o., Poděbradova 1442/109, 702 00, Ostrava
  • zásilky zaslané na dobírku nebudou akceptovány
  • náklady na výměnu zboží nese v plné výši kupující

 

 

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší. Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu a platí na území České republiky. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. 

 

telefonní číslo+420 702 010 909
emailinfo@bezvapleteni.cz